pühapäev, september 30, 2007

nædalavahetus valvetelefonidega

Krøbistan kuivikuid ja hakkan suurest igavusest blogi kirjutama.
Tæna pole ønneks siiani vaja olnud tøle minna, ainult helistanud olen. Katsun ikka inimestele øelda, et kui kurguvalu vøi køha on, et siis kannatab esmaspæevani oodata, muidu harjuvad æra kogu aeg helistama ja arsti juurde saama.
Niisiis istun oma kahe telefoniga kodus nagu sunnismaine. Dina ka igavleb, sest pikki tiire ei julge teha, kui helistavad. Olen suutnud oma riidekappi revideerida ja 1/3 riietest sisse pakkida, sest neid enam kasutada ei saa-naba tuleb vælja. Mul on kahtlane tunne, et olen mujalt ka nats suuremaks læinud, kui ainult køhu pealt:)Mønigi asi polnud mitte ainult køhust kitsas, vaid ka alt ja ålevalt poolt:)Enamikke riideid saab siiski veel kombineerida nii, et mingi pikem særk on all. Aga eks ma pea åhe tiiru Ålesundi tegema ja nats pikemaid;)riideid juurde ostma.
Siis løikusin øunu ja panin kuivama kamina kohale.
Eile sai parasjagu actionit ka. Siiani pole veel nii palju jampsi valvete ajal olnud. Nimelt tulid 3 haiget umbes samaaegselt: 4-aastane tådruk oli oma ninajuurele hea sågava haava kukkund. Ja katsu sa siukest ømmelda. Ja tuimestit såstida. Sipleb ja røøgib. Ja oma halvaks ållatuseks læksin ma åsna hædasse, kui ma kuidagi ei suutnud seda teist ømblust panna, sest see rabeles nagu jænes kunagi. Jube. Ega see kuigi kena saand, aga væhemalt sai ææred kokku ja panin plaastriribad ka veel peale. Haiglasse ka 2 ømbluse pærast ju ei hakka saatma. Kole værk.
Ja siis tuli mingi poiss, kes oli omale øhupåssiga lolli peaga (ta arvas, et see oli laadimata)haavli suulakke lasknud. Nægin ainult auku suulaes. See oli kåll åks ønnelik ønnetus. Selle saatsin haiglasse. Kiirabiga ei julgend saata, sest siis oleksin ilma kiirabita olnud 3 tundi.
Nojah ja siis peale 12 øøsel tuli selle pæeva parim pala. minu esimene eesti patsient. pole just vaja palju arvata, kui purjus ta oli. No ikka lamp, mis lamp. Ei julge siin hakata tæpsustama mingeid asjaolusid, aga ma kulutasime ta peale væhemalt 1,5 tundi ja løpuks pidime ikkagi politsei kutsuma, sest ta åritas nii mønigi kord jøuga asju lahendada. No paras plass lugu minu arvates. Aga ønneks me suutsime ligi meelitada purjus norrakaid ka, kes oluliselt møistlikumat juttu ei ajanud. nojah, nad siiski suutsid oma jalgadel kæia. Nojah, see selleks.
Kell ønneks juba 3-hakkab see pæev ehk ka øhtusse saama. Venivad need valvepæevad. ja vaesed haiged, kes mul homme on. Ma juba tunnen, kuidas ma åldse hea ja kaasatundlik arst jærgmine nædal ei ole. Loll peale kauba:)

kolmapäev, september 26, 2007

pilte ka

Køht, kus køhtu veel ei ole;) juunis tehtud ma arvan
Trollitee-trolle jælle ei næinud
Siukseid elukaid saab Trondheimis næha
Ja siukseid ka, kuigi mitte sagelinååd on juba køhtu ka nats. Vanade påkste jalga saamisest vøib ainult unistada;)Pildid lisatud åhe minu vanema øe palvel.
Niiii suur mu køht ka veel pole, aga aega on veel 4 kuud.
møni normaalsem pilt ka.
Teel Trondheimi poole-Trollitee læhedal.
Åksjagu lund on mægedes:)

tøsine sågis ja tøø

Ønneks hakkab september læbi saama. Ma olen igastahes kållalt tådind ja væsind sellest. Mul on kokku muidugi 3 ja pool vaba pæeva ka olnud. Pole oma elu sees nii palju tøøtand. Tøøl læheb juba paremini, haiguste suhtes olen sama loll, aga arvuti ja muud sellised asjad læhevad lihtsalt kiiremini;) Røømustage, et ma teie perearst pole.
Øøvalved on siiani rahulikud olnud-2 korda olen pidand væljas kæima. Selle åle olen kåll røømus.
Miks ma siis tæpsemalt jælle hædaldan? Teen aga nimekirja:
1. koduigatsus on tulnud
2. tahaks nii kangesti, et ma saaks just sellel ajal oma tuttavatega-kodustega koos olla ja neid oma lobaga tåådata. Selle asemel saab Gunnar køik oma kaela(kui ta kodus on)-Dinaga ma ka muidugi ræægin. Ja siis helistan ja kaeban kodustele.
3. peaks nagu olema aeg, millal ma olen røømus ja væga harmooniline:):)(ma tean ise ka, et see pole vøimalik, aga IKKAGI), selle asemel olen ma tøølt tulles nii væsind, et eriti midagi ei jaksa ja ega mul siin Strandas just palju teha pole-tunnen siin tæpselt 2 inimest.
4. elamisloa ja emapalgaga on nii palju jampsi ja paberimajandust, et mul on kållalt tihti tunne, et saadaks nad køik kukele ja læheks sinna elama, kus mul øigus elada on, ilma, et ma pean mingit 12 dokumenti esitama ja siis 9 KUUD ootama. Ja kogu see aeg on mul tunne, et ma seda løpuks ikkagi ei saa. Mul on lihtsalt tøsised foobiad seoses selliste paberimajandustega.
5. Gunnar on jælle tøøl ja seekord juba væhemalt4-6 nædalaks.
6. kole ilm on siin
7. kui ma tahan åritada internatuuri valmis saada, siis pean siin tøøtama væhemalt 17. jannuarini(siis mul on just nii palju pæevi puudu kui tohib olla, aga kuna mul pole puhkust olnud, siis vøibolla ei saa niikuinii seda internatuuri tehtud)-see tæhendab siis kolimist ja pakkimist 10 pæeva enne tæhtaega. Ega ma ise ka usu, et suudan selle ajani terve olla ja siis veel ennast tøøle veeretada.
8. jøulud tuleb tøenæoliselt jælle åksi(nojah, kaksi:) siin veeta. Gunnar saab just jøululaupæeval vabaks, aga ega ta vast siis siia jøua.
9. Koju katsun saada sånnipæeva ajal 2 pæevaks, sest libedasøit vaja teha.
10.olen VEEL ROHKEM virisema hakanud.
11. mæes kæimine on keeruliseks læinud, sest alla tulles tunnen kogu aeg siukest survet alakøhus.
12.pisarad tulevad kåll nagu oma tahtmist jærgi-peaks vee joomise jærgi jætma.

Nååd sai hædaltatud kåll. Mis siis hæsti on...mhh...
1. Tupsuga paistab køik korras olevat.
2. Kaire ja Kaidi tulevad kålla:):)
3. Gunnar pole kogu aeg tøøl
4. Kæisime nædalavahetusel Trondheimis-seal oli jube tore. Ilus linn on.Nats meenutab tartut-ainult suurem.
5. kui ilus ilm on, siis on siin tøeliselt kena
6. olen siiani ju terve olnud
7. øpin tøø juures palju
8. peaks vast nats rohkem palka see kuu saama
9. saan koju minna nååd-valvasin nats åhe eest, aga nååd ta tuleb tagasi

teisipäev, september 11, 2007

Ikka Strandas

Nååd on 5 esimest øøvalvet læbi ja paras væsimus kallal. Ega ikka ei tule entusiasm peale kui nædalavahetusel on valve olnud ja siis aga jælle alga uut nædalat. Lihtsalt saab kørini haigetest, kuigi seda ilus øelda pole. Aga ega seal midagi imelikku, iga asi tååtab æra kui væsind oled.
Tæna oli rahulik pæev-mul oli pæeva valve ja oli kenasti aega, nååd kirjutan veel blogi ka tøø ajast:) Øøvalved on siiani rahulikud olnud, keegi peale kella 12 pole helsitanud. Laupæeval ønnestus mul kaks korda samasse vanadekodusse søita (teist korda søitis kåll Gunnar), sest kaks tåkki surid samal pæeval æra. Ma olen ållatavalt rahulikult suutnud seda asja vøtta, sest muud mul ju seal teha polnud, kui konstanteerida, et nad surnud olid. Mølemad olid åle 90 aastased ja kaua kehvad olnud.
Haiged on kåll seinast seina ja igast imelikke asjadega, nii et tunnet, et ma midagi oskan væga tihti peale ei tule. Pigem on jælle sama møttekæik:
1. mis asi see nååd on-pole halli aimu ka
2. kelle kæest ma see kord kåsima læhen
3 kuidas ma haigele viisakalt åtlen, et mul pole halli aimu ka, mis sul viga on
4. møødaks igaks juhuks vererøhku
Ønneks on ikka møni kurguvalu ja seljavaluga ka, et pæris lootusetut tunnet ei tuleks.
Nååd tøøst kåll kirjutatud.
Kodus on jælle løbusam, sest Gunnar tagasi. Dina sai omale mingi såljenæærme tsåsti-terve pøsk paistetas åles ja loomaarsti juures løigati see lahti ja pigistati suurem osa vælja. Nååd søøb antibiotsi ja on juba parem. Loodetavasti see læheb åle.
Ultrahelis oli køik korras ja tæhtaeg on 27. jaanuar. Niiet 20. nædal kæes ehk siis poole peal juba. Køhtu hakkab juba paistma ja kaalu ka tuleb ållatavalt kiirelt juurde. Søøgi isu kipub ka kahe eest olema ja siis polegi nii lihtne mitte kahe eest sååa;)Aga ega hea søøgiisu mingi uudis pole. Tuju køigub ilma et mul just palju seal otsustada oleks. Ja ega ma vast ise sellest ju aru saagi nii palju, kui Gunnar vaeseke. Aga noh, pæeval ta saab hinge tømmata. Tups togib køhus, siis kui heaks arvab ja kui møni kord tugevamalt toksib, siis saab kæega katsuda ja on næha, et keegi seal sipsib. Åldiselt ei armasta ta toksida kui meie seda tahame ja åles åratada teda kerge pole:)
Siin on nååd tæielik sågis-lehed juba kollased/punased ja sajab 5 sågise eest. Muidu on soojemaks læinud, nii et pæeval on lausa 10-14 kraadi:)
Nååd pean ennast arvutist vælja logima, sest nad hakkasid mingeid såsteeme hækkima.
Kallid seniks:)